Stopień agresywności Wielkość (w cm) Liczba mitotyczna (HPF)
bardzo niski < 2 < 5 / 50
niski 2 - 5 < 5 / 50
pośredni < = 5 < 6 - 10 / 50
5 - 10 < 5 / 50
wysoki > 5 > 5 /50
> 10 każda
każda > 10 / 50

Kontakt

Sponsor Portalu


Sponsorem strony internetowej
jest Firma Pfizer


Aktualności

Posiedzenie Rejestru Klinicznego GIST 24 maja 2013

Kolejne posiedzenie Rejestru Klinicznego GIST odbędzie się w dniu 24 maja 2013 roku
(www.ptcho2013.pl)

Plan posiedzenia Rejestru Klinicznego 24 maja 2013

24_maja_2013_posiedzenie_Rejestr_Klinicznego_GIST.docx

Plik w formacie DOCX (Microsoft Word lub Open Office Writer)