Stopień agresywności Wielkość (w cm) Liczba mitotyczna (HPF)
bardzo niski < 2 < 5 / 50
niski 2 - 5 < 5 / 50
pośredni < = 5 < 6 - 10 / 50
5 - 10 < 5 / 50
wysoki > 5 > 5 /50
> 10 każda
każda > 10 / 50

Kontakt

Sponsor Portalu


Sponsorem strony internetowej
jest Firma Pfizer


Badania Kliniczne

Zasady leczenia Imatinibem

imatinib.ppt

Plik prezentacji Microsoft PowerPoint(ppt) (rozmiar: 3,2MB) zawierający : Zasady leczenia imatinibem w przypadkach nieoperacyjnych/przerzutowych GIST, czynniki wpływające na wyniki leczenia chorych na zaawansowany GIST, postępowanie w toksyczności terapii imatinibem

Zasady leczenia Sutentem

Sutent.ppt

Plik prezentacji Microsoft PowerPoint(ppt) (Rozmiar: 3,6MB)