Stopień agresywności Wielkość (w cm) Liczba mitotyczna (HPF)
bardzo niski < 2 < 5 / 50
niski 2 - 5 < 5 / 50
pośredni < = 5 < 6 - 10 / 50
5 - 10 < 5 / 50
wysoki > 5 > 5 /50
> 10 każda
każda > 10 / 50

Kontakt

Sponsor Portalu


Sponsorem strony internetowej
jest Firma Pfizer


Centrum

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
Klinika Nowotworów Tkanek Miękkich i Kości
02-781 Warszawa, ul. Roentgena 5
(doc. dr hab. med. Piotr Rutkowski; mgr Elżbieta Bylina)
Tel. /22/ 5462172
Fax. /22/ 6439791
e-mail: gist@coi.waw.pl
www: www.coi.waw.pl